Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής’

Ιωαννίδη Στ. Βασιλική


 

Η Βασιλική Στ. Ιωαννίδη κατάγεται από το Άργος Αργολίδας, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία, με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, έλαβε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο γνωστικό πεδίο της «Ειδικής Αγωγής».

Αναγορεύθηκε παμψηφεί αριστούχος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής, στο Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη διατριβή: Ο θεσμός των Αναμορφωτικών Καταστημάτων/ Ιδρυμάτων Αγωγής. Παιδαγωγική Θεμελίωση και Πράξη. Η διατριβή της εκδόθηκε από τις νομικές εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Διαθέτει ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση σε παιδιά και εφήβους με δυσκολίες μάθησης και κοινωνικής προσαρμογής.

Το διδακτικό της έργο επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο εύρος αυτοδύναμων και σεμιναριακών μαθημάτων στο χώρο των Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα εκπαιδευτικά αντικείμενα: «Παιδαγωγικά» και «Ειδική Αγωγή». Επίσης, έχει διδάξει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, καθώς και στη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στην ακαδημαϊκή της πορεία, έχει συμβάλλει σε ερευνητικές, συνεδριακές και εκδοτικές δραστηριότητες. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές, συντακτικές και συμβουλευτικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μονογραφίες και βιβλία, αυτοτελώς και σε συνεργασία. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή κεφαλαίων σε Τιμητικούς Τόμους Καθηγητών, καθώς και Συλλογικά Έργα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συλλογικές εκδόσεις και έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό από επιστημονικά δημοσιεύματα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Βασικός ερευνητικός προσανατολισμός της είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων στην Παιδαγωγική παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Στα επιστημονικά της πονήματα συγκαταλέγονται:

 

 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. Παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη. Αθήνα-Κομοτηνή: νομικές εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001. [Διδακτορική διατριβή, Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1999]. ISBN 978-960-15-0404-4
 • «Αγωγή Πρόληψης»: Πρόταση για μια νέα παιδευτική λειτουργία τού σχολείου (Η εκπαίδευση ως στρατηγική επιτυχούς πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας). Στο ανθολόγιο: Δημοσιεύματα Πειραματικού Σχολείου, τ. 8ος: Το Σχολείο στην Τρίτη Χιλιετία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002. ISSN 1109-589X
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Καινοτόμες παιδαγωγικές παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εκπαίδευση για την Υγεία και το Περιβάλλον σε παιδιά και εφήβους με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής. Αθήνα: εκδ. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2006. ISBN 978-960-402-277-6
 • ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Βασικά ζητήματα Βιοηθικής, Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας. Σειρά: Βιβλιοθήκη Υγείας, αριθμός 1. Αθήνα: ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2008. ISBN 978-960-399-679-8
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Πλαίσιο συνεργασίας στελεχών υγείας και εκπαίδευσης στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση της νεανικής παραβατικότητας. (συνεργασία: Π. Μπαλτόπουλος). Σειρά: Βιβλιοθήκη Υγείας, αριθμός 2. Αθήνα: ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2008. ISBN 978-960-399-705-4
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Υποστήριξη εκπαιδευτών-Δεξιότητες επικοινωνίας, Ενίσχυση εκπαιδευομένων-Διδακτικές πρακτικές. Μία προσέγγιση για στελέχη εκπαίδευσης και επαγγελματίες υγείας. (συνεργασία: Α. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου). Αθήνα: εκδ. Βήτα, 2010. ISBN 978-960-452-089-3
 • Pedagogically exploitable Guiding Principles and Practices for Web-based Learning Environments. Strategies for the Design and Development of Special Education. (collaboration: S. Vasileiadou). In: Learning-Oriented Technologies, Devices and Networks”. A book edited by Dr. Athina Lazakidou, University of Peloponnese, Greece and Associate Professor Ibrahiem El Emary, King Abdulaziz University, Jeddah, King Saudi Arabia Publisher: LAP (Lambert Academic Publishing), Germany, 2011. ISBN 978-3-8433-9000-2
 • ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Αναπτύσσοντας ειδικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για μία μαθητοκεντρική διδασκαλία με έμφαση στις διαταραχές ανάγνωσης, γραφής και υπολογισμού. Δεξιότητες εκπαιδευτικών και σχολικών νοσηλευτών για κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων. Υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αυτοέκδοση, 2012.  ISBN 978-960-93-3942-1.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας». Ιστορική μελέτη. Μία πρόταση για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Παρέμβαση στην Κοινότητα. 2012. ISBN 978-960-93-3965-0 [Ανάθεση μελέτης, αριθ. Πρακτ. 192 του Δ.Σ. του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Ι. Μητρόπολις Μεσσηνίας.
 • Δυσκολίες Μάθησης και Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής. Εκπαιδευτικό υλικό. Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα 2012.
 • Νεανική παραβατικότητα και Σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό. Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα 2013.

 

 

Read Full Post »

Ορφανός Πέτρος


 

 

Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος, Συγγραφέας.

 

Πέτρος Ορφανός

O Πέτρος Ορφανός του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας, γεννήθηκε στο Άργος το Σεπτέμβριο του 1964. Το 1982 αμέσως μετά το πέρας των εγκυκλίων σπουδών του, εισήχθη στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης, από την οποία έλαβε το πτυχίο του δασκάλου το 1984. Το 1982 έτυχε επίσης υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το 1998 έλαβε το Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2002 έως το 2006 παρακολούθησε και έλαβε Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με θέματα: την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΕΑΠ πάνω στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Από το 1999 έως το 2003, παρακολούθησε εξειδικευμένα προγράμματα μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα τυφλοκώφωσης, νοηματικής γλώσσας, μεθόδου γραφής Braille από το Κέντρο ένταξης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ), από το Κέντρο εκμάθησης της Ε.Ν.Γ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και από το Perkins School for the Blind της Βοστόνης.

Το 2006 και μετά την απόκτηση του πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακηρύχτηκε Διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του ήταν: Πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε τυφλοκωφά παιδιά σχολικής ηλικίας.

Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία αφού συνεργάστηκε με πολλούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που ασχολούνται με τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την Εταιρεία Ειδικής παιδαγωγικής Ελλάδας, το Perkins School και το Sense Scotland.

Ο Πέτρος Ορφανός, πέραν των άλλων δραστηριοτήτων του και συνεργασιών του, διαθέτει επίσης ικανή διδακτική εμπειρία αφού διδάσκει με ειδική σύμβαση στα τμήματα:

 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, με μάθημα την «Ειδική Αγωγή Α΄».
 • Παιδαγωγικό ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο την «Ειδική Παιδαγωγική με έμφαση στη Διδακτική Μεθοδολογία».
 • ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, με μάθημα «Ειδικά Θέματα στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή».
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, με αντικείμενο «Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο σχολείο», τις «Μαθησιακές  δυσκολίες» και «Εφαρμογές υποστηρικτικών προγραμμάτων για παιδιά με προβληματική συμπεριφορά».

Επίσης, διδάσκει σε προγράμματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) καθώς και σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Μετά από πολύχρονη θητεία στην Εκπαίδευση ως Δάσκαλος, αλλά και ως συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλων Κρατικών ή μη Φορέων που τα αντικείμενά τους αφορούν στην Ειδική Αγωγή και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας, το 2007 επελέγη και τοποθετήθηκε ως Σχολικός Σύμβουλος στην 3η περιφέρεια Χαλκίδας και το 2012 στην 1η περιφέρεια Χαλκίδας.

Έχει συγγράψει περίπου 20 συγγράμματα που έχουν σχέση με την Ειδική Αγωγή (τυφλοκώφωση, ήπια νοητική καθυστέρηση, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Πποσανατολισμός Ατόμων με Αναπηρία), την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, κ.ά. Μερικά από τα παραπάνω συγγράμματα είναι γραμμένα σε κώδικα Braille.

Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και πρακτικά συνεδρίων τουλάχιστον 55 άρθρα και μελέτες, έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων, σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια.

Το 2009, κυκλοφόρησε το βιβλίο του, «Ψηλαφήματα – Αφής μαθήματα», από τον Εκδοτικό οίκο Γρηγόρη, το οποίο αποτελεί βοήθημα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille και του συστήματος Nemeth. Αξιοσημείωτη είναι και η Κοινωνική του δράση στα πλαίσια του επιστημονικού του πεδίου.          

 

Πηγή


 

 • Αρχείο Αργολικής Βιβλιοθήκης Ιστορίας & Πολιτισμού.

Read Full Post »