Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘Νικόλαος Εμμ. Τζιράκης’

Η περί εικόνων διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου ( διάλεξη)


 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διαλέξεων και Συζητήσεων της χειμερινής περιόδου, ο Σύλλογος Αργείων «Ο ΔΑΝΑΟΣ» συνεχίζει τις μετακλήσεις σημαντικών και διακεκριμένων  προσωπικοτήτων, προκειμένου να προσφέρει στους Αργείους την ευκαιρία επικοινωνίας με θέματα που αφορούν στον άνθρωπο και τις πνευματικές του αναζητήσεις.

 Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010, Κυριακή της Ορθοδοξίας και ώρα 6.30΄ το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου θα ομιλήσει:

ο κ. Νικόλαος Εμμ. Τζιράκης,

Ομ. Καθηγητής της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:

« Η περί εικόνων διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου».

Του κυρίου θέματος θα προηγηθεί σύντομη κατατοπιστική εισαγωγή σχετικά με το θέμα της Εικονομαχίας. Η ομιλία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία περί των Εικόνων του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος έχει γράψει σχετική μελέτη για το εν λόγω θέμα. Γενεσιουργός αιτία της μελέτης του Αγίου υπήρξε το επιχείρημα των Προτεσταντών, ότι οι Εικόνες είναι άγνωστες στους πρώτους χριστιανούς.

Η επιλογή του θέματος έγινε γιατί, αφ’ ενός ο Άγιος Νεκτάριος αξιοποιεί με επάρκεια τον θεολογικό και επιστημονικό του εξοπλισμό και αφ’ ετέρου αναπτύσσει με πειστικό και κατανοητό τρόπο τις θεολογικές, φιλολογικές, ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες γύρω από το θέμα και μάλιστα με διάκριση και ευθύνη απέναντι στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως.

Οι θέσεις που θα παρουσιασθούν είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, επειδή και στις μέρες μας τίθενται ερωτήματα από διαφόρους γύρω από το θέμα των εικόνων ανάλογα και αντίστοιχα προς εκείνα του παρελθόντος. 

  

Βιογραφικό σημείωμα


 

O Καθηγητής κ. Νικόλαος Εμμ. Τζιράκης είναι πτυχιούχος της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, της Θεολογικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Βυζαντινής Μουσικής του Εθνικού Ωδείου. Τη διετία 1964-1965 εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Κατά τα έτη 1966-1969 εργάστηκε: α) στη Σύνταξη της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας, στην οποία έχουν καταχωρισθεί πολλά άρθρα του και β) σε φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τον Νοέμβριο του 1969 διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, της οποίας αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1977. Με αίτησή του μετατάχθηκε στη Μέση Εκπαίδευση, όπου υπηρέτησε ως φιλόλογος μέχρι το 2000.    Κατά τα έτη 1983-1988 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Βόννης, ως Επιθεωρητής στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως Συντονιστής Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Ευρώπης και ως Διευθυντής της Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας.        Ακολούθως υπηρέτησε σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά τη δεκαετία 1990-2000 στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών.

Το 2000 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2003 Τακτικός Καθηγητής του ιδίου Τμήματος για τα μαθήματα: Πατρολογία, Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων, Αρχαία Ελληνικά και Θέματα Μεταβυζαντινής Θεολογίας. Σήμερα είναι ομότιμος Καθηγητής.

Έλαβε μέρος σε διμερείς μικτές Επιτροπές με θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης ( Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία κ.λ.π.), σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. και έχει ομιλήσει για θέματα της ειδικότητάς του ενώπιον ποικίλου ακροατηρίου.

Έχει γράψει μεταξύ άλλων: 1) Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής (ομαλών και ανωμάλων) σε συνεργασία με τον Στεφ. Πατάκη , 2) Η περί μετουσιώσεως ευχαριστηριακή Έρις (διδ. Διατριβή) 3) Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, 4) Απολογητές, Συμβολή στη σχέση των Απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία,  5) Μέγας Βασίλειος και Ελληνισμός, και 6) Πολλά άρθρα σε Εγκυκλοπαίδειες, Επετηρίδες, Τιμητικούς τόμους και Επιστημονικά περιοδικά.

  

Read Full Post »