Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘Nemeth’

«Ψηλαφήματα – Αφής μαθήματα», Πέτρος Ορφανός


 

 Το βιβλίο του Αργείου εκπαιδευτικού Πέτρου Ορφανού, αποτελεί βοήθημα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille (Μπράιγ) και του συστήματος Nemeth. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παροτρύνει τον αναγνώστη να αγαπήσει το Braille, δουλεύοντας ευχάριστα και ξεκούραστα.

 

Το βιβλίο «Ψηλαφήματα – αφής μαθήματα» απευθύνεται σε, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς, γονείς και  σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον κώδικα Braille και την εκπαίδευση των τυφλών μαθητών, αλλά και σε, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και  φοιτητές με ευαισθησία σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας με τυφλά άτομα.

Ο κώδικας Braille επινοήθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της γνώσης. Για έναν βλέποντα εκπαιδευτή η εκμάθηση Braille μπορεί να γίνει περίπλοκη, αν δεν ακολουθηθεί μια διδακτική που θα στηρίζεται σε απλές, κατανοητές και απομνημονευτικές στρατηγικές οι οποίες θα έχουν μόνιμη συγκράτηση.

 

Ψηλαφήματα - αφής μαθήματα

 

Το βιβλίο αυτό, είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille και του συστήματος Nemeth. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παροτρύνει τον αναγνώστη να αγαπήσει το Braille, δουλεύοντας ευχάριστα και ξεκούραστα.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών με τις οποίες επιφορτίζεται ο εκπαιδευόμενος. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε σχεδιάσει απλές τεχνικές απομνημόνευσης και παιγνιώδεις δραστηριότητες με διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσουν στον εκπαιδευόμενο δεξιότητες αντιστοίχισης εξάστιγμων Braille με σύμβολα βλεπόντων.

Περιέχει:

  • Όλα τα εξάστιγμα του ελληνικού αλφάβητου
  • Δίψηφα φωνήεντα & Συνδυασμούς
  • Σημεία στίξης
  • Βοηθητικά εξάστιγμα
  • Σύστημα ΜΕΝΕΪΔΗ & Nemeth
  • Παιγνιώδεις δραστηριότητες, στρατηγικές, ασκήσεις
  • Οδηγίες για χρήση πινακίδας, μηχανής Perkins & WinBraille σε Η/Υ
  • Χρήσιμες ιστοσελίδες για την εκπαίδευση μαθητών με τύφλωση
  • CD με λογισμικό ασκήσεων πρακτικής εξάσκησης

«Ψηλαφήματα – Αφής μαθήματα», Πέτρος Ορφανός, σελίδες 646, Εκδοτικός οίκος Γρηγόρη, Αθήνα, 2009.

 

Ψηλαφήματα – αφής μαθήματα


                             

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται – και πολύ σωστά – σοβαρός λόγος για την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Το πιο σημαντικό στοιχείο, που προσδίδει τον ειδικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης των ατόμων αυτών, είναι η μέθοδος γραφής και ανάγνωσης Braille. Ωστόσο, λίγοι εκπαιδευτικοί τη γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που μπορούν να τη διδάξουν. Η αδυναμία αυτή γίνεται εντονότερη, όταν δεν υπάρχει σχετικό βιβλίο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν, για να τη μελετήσουν και να τη μάθουν.

Με τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βιβλίο του Πέτρου Ορφανού «Ψηλαφήματα – αφής μαθήματα», έρχεται να καλύψει  ένα σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το βιβλίο διακρίνεται για την πληρότητα, την απλότητα, τη μεθοδικότητα και την εγκυρότητά του. Τα χαρακτηριστικά αυτά του δίδουν πρωτοτυπία και το κάνουν να διαφέρει θετικά από τα άλλα βιβλία ειδικού περιεχομένου, δίδοντάς του ιδιαίτερη αξία και χρηστικότητα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται:

Η πληρότητα, η εγκυρότητα και η καθαρότητα του περιεχομένου. Στο βιβλίο υπάρχει ένα εισαγωγικό κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο που πρέπει να γνωρίζει εκείνος που ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης και πρέπει να χρησιμοποιεί το Braille, αλλά και πολύ υλικό με το οποίο μπορεί να ασκηθεί ο αναγνώστης, για την πλήρη γνώση και εμπέδωση της μεθόδου.

Η απλότητα και η μεθοδικότητα με την οποία είναι γραμμένο. Ο αναγνώστης μπορεί να το μελετήσει ευχάριστα και αποτελεσματικά. Οι τεχνικές, για παράδειγμα, της απομνημόνευσης του συστήματος Braille, μέσω της αντιστοίχισης των εξάστιγμων με τα σύμβολα των βλεπόντων, είναι ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό του βιβλίου.

Το πλήθος και η ποικιλία των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Αυτές βοηθούν, ώστε  ο αναγνώστης να κατανοήσει και να εμπεδώσει τη δομή και τη λειτουργία του braille, καθώς και τον τρόπο της χρήσης του.

Οι οδηγίες που δίδονται για την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στο Braille. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης ή υποστηρίζουν τα άτομα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο.

Χωρίς πολλά λόγια, λοιπόν, το βιβλίο του Πέτρου Ορφανού «Ψηλαφήματα – αφής γραφήματα» είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα για τους βλέποντες εκπαιδευτικούς.

Κώστας Χρηστάκης

Ειδικός Πάρεδρος (ε.τ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Read Full Post »