Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘Γεώργιος Η. Κόνδης’

Τα στέκια του Άργους. Δίκτυα κοινωνικών σχέσεων στον ημιαστικό χώρο (1840 – 1940) – © Γεώργιος Η. Κόνδης, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 22-23 Μαρτίου 2003, Σύλλογος Αργείων «Ο Δαναός», τόμος 4, 2009.


 

Χάνι Κούρου στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς Άργους. Μοναδική εικόνα ο πίνακας της Ντιάνας Αντωνακάτου.

Προσπαθώντας να κατανοήσει ο ερευνητής τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνονται, εξελίσσονται και αλλάζουν τα δίκτυα κοινωνικών σχέσεων σε συγκεκριμένους χώρους ή κόσμους, είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει ορισμένες βασικές προκαταρκτικές επεξηγήσεις. Κατ’ αρχήν γιατί θα πρέπει να προδιαγραφεί ένας χώρος, ο συγκεκριμένος χώρος του Άργους, ως ημιαστικός; Τι σημαίνει δίκτυο κοινωνικών σχέσεων και πως εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο ανάλυσης που αφορά σε διαδικασίες αστικοποίησης; Πως και με ποια λογική δημιουργούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι με ιδιαίτερο χαρακτήρα; Τι είναι τα στέκια, ποια η σημασία τους και γιατί αποτελούν όχι μόνο πολιτισμικό δεδομένο ή λαογραφικό στοιχείο προς καταγραφή ως τμήμα μιας συγκεκριμένης ιστορίας, αλλά κυρίως πηγή πληροφοριών για την κατάσταση, τη λειτουργία και την οργάνωση κοινωνικών ομάδων ή κοινωνιών, καθώς επίσης και για την παραγωγή και διαχείριση της ατομικής και ομαδικής μας ταυτότητας. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ευκολότερα την οργάνωση, τη λειτουργία και την εξέλιξη των δικτύων κοινωνικών σχέσεων στο χώρο και το χρόνο…

Για την ανάγνωση ολόκληρης της ανακοίνωσης του κυρίου Γεωργίου Κόνδη πατήστε διπλό κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Τα στέκια του Άργους. Δίκτυα κοινωνικών σχέσεων στον ημιαστικό χώρο (1840 – 1940)

 

Διαβάστε ακόμη:

Read Full Post »

Γεώργιος Η. Κόνδης «Με τη ματιά στο χρόνο»


 

 

Με τον τίτλο «Με τη ματιά στο χρόνο» κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κοι­νωνιολόγου Γιώργου Κόνδη από τις εκδό­σεις «Εκ Προοιμί­ου». Μια θεματική σει­ρά δοκιμίων για τον πολιτισμό, την κοινωνία και την πολιτική που δοκιμάζονται σήμερα, στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, από μια πολύπλευρη κρίση τα οικο­νομικά στοιχεία της οποίας αποτε­λούν την ορατή πλευρά της.

Γνωστός από την αρθρογραφία του και την δημόσια παρουσίαση ερευνών για μια σειρά ιστορικών και κοινωνι­κών θεμάτων, ο Γιώργος Κόνδης επιχειρεί να αναδείξει τα στοιχεία της αθέατης πλευράς μιας κρίσης που επιβάλλει σιωπή και απραξία, τη στιγμή που η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη την κριτική σκέψη και την έκφραση.

 

Με τη ματιά στο χρόνο

Με τη ματιά στο χρόνο

 

Ο συγγραφέας επιδιώκει να μοιραστεί τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσα από μια πορεία συνεχούς αναζήτησης και δημιουργίας, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την ελευθερία της σκέψης και του λόγου. Τις θεμελιώδεις δηλαδή αξίες του Πολίτη που σήμερα έχουν μπει στο περιθώριο κάτω από την πίεση που ασκούν οι συνθήκες οικο­νομικής κρίσης, το αξιακό κενό και ο παραμορφωτικός πολιτικός λόγος.

Υπάρχει ανάγκη ν’ απαντηθεί το ερώτημα «γιατί η κρίση σήμερα» και η απάντηση αυτή δεν μπορεί να προ­έλθει από τα απλουστευτικά σχήματα που την προκάλεσαν. Χρειάζεται να κατανοηθούν οι βαθύτατες αλλοι­ώσεις που επέφερε ο κοινωνικός και πολιτικός λαϊκισμός στον τρόπο σκέ­ψης και δράσης των Ελλήνων πολιτών – λαϊκισμός που σήμερα παλεύει να κρατήσει την εξουσία και τα προ­νόμιά του – ώστε να κατασκευάσουμε μια νέα αφήγηση για την κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζήσουμε, την καθημερινότητα που θέλουμε να οργανώσουμε, τα όρια και το μέτρο με τα οποία θα θελήσουμε να φτιάξουμε μια εικόνα για το μέλλον μας.

Δεν είναι τυχαία η αρχική παράθεση από τον συγγραφέα των συμβολικών στοιχείων οργάνωσης του κοινωνικού βίου στις προηγούμενες δεκαετίες και η συνειδητή κονιορτοποίησή τους από έναν επίπλαστο καταναλωτικό ευδαιμονισμό και μια εξίσου πλαστή αίσθηση δημοκρατικής ανάπτυξης στην οικονομία, την παιδεία, τον πο­λιτισμό και την πολιτική. Δεν είναι επίσης τυχαία η αμέσως επόμενη σκηνή του δράματος που αφορά στη μετανάστευση, στην έξοδο δηλαδή από τη χώρα και στην αναζήτηση αν­θρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε ξένη γη.

«Με τη ματιά στο χρόνο», ο Γιώργος Κόνδης αποτυπώνει το πρόβλημα της με­γάλης καταστροφής, κόπων, θυσιών, ακόμη και οικονομιών μιας ζωής, με συχνότητα κυκλική πλέον στην ιστο­ρία μας. Ταυτόχρονα όμως, αναδει­κνύει μέσα από τα κείμενά του το ελ­πιδοφόρο πολιτισμικό υπόστρωμα που θα μας προικίσει με νέο αξιακό πλαίσιο, με ιστορική μνήμη και με θέ­ληση δημιουργίας ώστε να ξεπερά­σουμε την κρίση αυτή. Πρόκειται για ένα σεντούκι μέσα στο οποίο καταχω­νιάσαμε όλα αυτά τα χρόνια τα θετι­κά χαρακτηριστικά μιας ταυτότητας και που, αργά ή γρήγορα, συνειδητά ή ασυνείδητα, θα το ανοίξουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε ξανά σε μια νέα πορεία.

 

Με τη ματιά στο χρόνο

Γεώργιος Η. Κόνδης

Εκδόσεις: «Εκ Προοιμίου»
Άργος 2013
Σελίδες: 344
ISBN: 978-960-89719-8-1

Read Full Post »

«Τετράδιο Πολέμου 1940», Γεώργιος Η. Κόνδης


 

Δημήτριος Σιώτος: Κληρωτός του 1936, έφυγε για το μέτωπο όπως χιλιάδες άλλοι πατριώτες με την επιστράτευση (28/10/1940). Φώτο από το βιβλίο του Γ. Κόνδη, «Τετράδιο Πολέμου 1940».

Το νέο βιβλίο του Κοινωνιολόγου – Εκπαιδευτικού, Γεωργίου Η. Κόνδη, « Τετράδιο Πολέμου 1940» έρχεται  να  προστεθεί  και  να  εμπλουτίσει την ήδη σημαντική σειρά ερευνητικών βιβλίων, των εκδόσεων « Εκ προοιμίου».  Στις σελίδες ενός κιτρινισμένου και φθαρμένου τετραδίου που χρόνια κρατούσε ο Δημήτριος Ι. Σιώτος από τα Σταθέϊκα Άργους, είχε φυλαγμένες τις σκληρές αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Κληρωτός του 1936, στην επιστράτευση του Οκτωβρίου 1940, εντάχθηκε στον 10ο Λόχο του 8ου Συντάγματος Πεζικού που είχε έδρα το Ναύπλιο.

Στο βιβλίο ο  Δημήτριος Ι. Σιώτος περιγράφει τις μάχες που δόθηκαν αλλά και πολλές λεπτομέρειες από την καθημερινότητα του μετώπου: την προσπάθεια εξεύρεσης τροφής, την αντιμετώπισή τους από τους ντόπιους πληθυσμούς, την άφιξη στον Πειραιά, τη νοσηλεία στην Αθήνα, την επιστροφή στο σπίτι που συμπίπτει, χωρίς να το γνωρίζει με την είσοδο του γερμανικού στρατού στο Άργος. Το τετράδιο του Δημητρίου Ι. Σιώτου συμπληρώνουν οι ενθυμίσεις ενός από τους επιζώντες μαχητές του Έπους της Αλβανίας, του Γεωργίου Νανόπουλου που δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες για πρόσωπα και τοποθεσίες.

Πρόκειται για μια κριτική έκδοση σημειώσεων για τον πόλεμο που γράφονται  «εν θερμώ». Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται πολλές από τις σημειώσεις ή τα ημερολόγια του 1940 που έχουν ήδη εκδοθεί σε μια κριτική έκδοση ενός «Τετραδίου Πολέμου».

 

Τετράδιο Πολέμου 1940

 

Από την άποψη αυτή, η έρευνα του Γεωργίου Κόνδη παρουσιάζει ένα πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό που στηρίζεται στις καταγραφές των ίδιων των πρωταγωνιστών.  Η έρευνα του συγγραφέα επεκτάθηκε στα αρχεία του Δήμου Άργους και του τοπικού τύπου για την περίοδο αυτή. Παρατίθενται τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων και οι πληροφορίες που προέρχονται από το Πρωτόκολλο του Δήμου, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε θεματικές κατηγορίες. Το ίδιο συμβαίνει και με μια σειρά από άρθρα της εποχής που έρχονται στο φως για πρώτη φορά,  καθώς επίσης και στην αναζήτηση στοιχείων για Αργολιδείς που χάθηκαν στο μέτωπο.   

Η παρουσίαση του «Τετραδίου Πολέμου» υποστηρίζεται από κείμενα και φωτογραφίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και έγραψαν γι’ αυτά καθώς επίσης και από την παράθεση στοιχείων αναζήτησης για όσους έμειναν στα βουνά της Αλβανίας. Τέλος για πρώτη φορά παρατίθεται ολόκληρο το «Τετράδιο» και η μεταγραφή του με κάποιες αλλαγές που υποβοηθούν την ανάγνωση.

Η έρευνα αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό αρχείο για την Αργολίδα του 1940 και εμπλουτίζει την εθνική βιβλιογραφία για την περίοδο αυτή. Είναι τέλος, ένας οφειλόμενος φόρος τιμής, ένα χρέος,  σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την πρόοδο της πατρίδας. Είναι ίσως το μόνο χρέος που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παραγραφεί.

Γεώργιος Η. Κόνδης, «Τετράδιο Πολέμου 1940»,  Εκδόσεις, Εκ Προοιμίου, Άργος, 2011.  Σελίδες 282, ISBN 978-960-89-719-7-4. Σε όλα τα ενημερωμένα  βιβλιοπωλεία.

 

Read Full Post »